Bây giờ là: 17:54 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

Kế hoạch Chiến lược2015-2020

KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
GIAI ĐOẠN 2015- 2020 TẦM NHÌN 2025
 
          Trường PTDTBT THCS Phình Sáng được thành lập từ ngày 01/8/2010 trên cơ sở tách từ trường THCS Rạng Đông, ban đầu nhà trường còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất và về đội ngũ. Sau 5 năm phấn đấu và trưởng thành, trường PTDTBT THCS Phình Sáng đã dần dần phát triển, góp phần vào về quy mô và chất lượng giáo dục của xã Phình Sáng nói riêng và huyện Tuần Giáo nói chung.
          Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền giáo dục hiện đại, của nền kinh tế xã hội và sự đổi mới của đát nước.
I/ Phân tích môi trường:
          1. Đặc điểm tình hình:
          1.1. Môi trường bên trong:
          a. Điểm mạnh.
          * Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường.
STT Tên các tổ chức, tổ CM Số lượng Số thành viên Ghi chú
1 Chi bộ Đảng 1 9  
2 Hội đồng trường 1 9  
3 Ban giám hiệu 1 3  
4 Công đoàn cơ sở 1 31  
5 Chi đoàn 1 21  
6 Liên đội 1 357  
7 Chi hội khuyến học 1 31  
8 Hội cha mẹ học sinh 1 5  
9 Tổ chuyên môn 4 25  
10 Tổ hành chính văn phòng 1 6  
          * Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
          - Tổng số CBGV- CNV: 31. Trong đó CBQL: 03, GV: 23 , NV: 05 (Năm học 2015-2016).
          - Trình độ đào tạo Cb-GV: đạt chuẩn: 6/25= 24%, trên chuẩn: 19/25= 76% trên chuẩn.
          * Công tác tổ chức quản lý
          - BGH năng động, sáng tạo, quyết liệt: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, xát thực tế. Công tác tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá sâu sát. Được sự tin tưởng của cán bộ, GV, NV nhà trường, của chính quyền và của nhân dân địa phương.
Ban giám hiệu Số lượng TĐ ĐT Đảng TĐLL
Hiệu trưởng 01 Đại học 01 01
Phó hiệu trưởng 02 Đại học 01 0
Tổng số 03   02 01
* Đội ngũ GV: Đoàn kết, nhiệt tình, an tâm công tác, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, cùng nhau xây dựng nhà trường phát triển.
          - Chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
Năm học T/Số GV ĐH Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ Ghi chú
Khá Giỏi cấp trường Giỏi cấp huyện Giỏi cấp tỉnh  
2010-2011 20 7 12 4 2    
2011-2012 20 7 13 5 2    
2012-2013 22 10 14 5 2    
2013-2014 22 12 12 5 3    
2014-2015 22 17 12 6 2 0  
* Đội ngũ nhân viên
Năm học Tài vụ Văn phòng Y tế Thiết bị Thư viện Kế toán Bảo vệ
2010-2011         1 1 1
2011-2012   1 1 1 1 1 1
2012-2013   1 1 1 1 1 1
2013-2014   1 1 1 1 1 1
2014-2015   1 1 1 1 1 1
*Chất lượng học sinh
Năm học Số HS Số lớp Xếp loại học lực(%) Xếp loại hạnh kiểm(%) HS Giỏi
Giỏi Khá TB Y Tốt Khá TB Y Huyện Tỉnh
2010-2011 355 10 1,8 22,2 76   62,5 30,6 6,9      
2011-2012 367 10 2,0 23,7 64,3   65,8 30,2 4,0      
2012-2013 336 10 2,1 24,9 73   65,3 31 3,7      
2013-2014 325 10 2,2 19,7 78,1   63 31,6 5,4      
2014-2015 311 10 3,5 24,5 72   69,4 29,2 1,4      
          * Về cơ sở vật chất
          + Phòng học: 07 phòng, trong đó: phòng học văn hóa: 07 ( nhà tạm), phòng sử dụng làm phòng học bộ môn: 0, phòng hội đồng; 0, phòng thiết bị- thư viện: 0
          + Phòng BGH:  0
          + Phòng hành chính- văn phòng:  0
          + Kho:  1
          +/ phòng công vụ: 06
          +/ Phòng nội trú: 10
           Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay (tuy nhiên thiếu đồng bộ, phòng học bộ môn, phòng học, thư viện – thiết bị, phòng nội trú; các phòng hiệu bộ, phòng làm việc; nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đầy đủ...).
          * Thành tích (5 năm qua)
Năm học 2010- 2011
Tổ chức/ cá nhân Hình thức khen thưởng
LĐTT CSTĐCS Giấy khen cấp huyện Giấy khen cấp tỉnh Bằng khen
Chi bộ Đảng          
Nhà trường 1        
Tổ chuyên môn 2        
Công đoàn 1        
Chi đoàn          
Liên đội          
CBGV 22   2    
Tổng cộng 26   2    
          Năm học 2011- 2012
Tổ chức/ cá nhân Hình thức khen thưởng
LĐTT CSTĐCS Giấy khen cấp huyện Giấy khen cấp tỉnh Bằng khen
Chi bộ Đảng          
Nhà trường 1        
Tổ chuyên môn 2        
Công đoàn 1        
Chi đoàn          
Liên đội          
CBGV 23 1 2    
Tổng cộng 27 1 2    
Năm học 2012- 2013
Tổ chức/ cá nhân Hình thức khen thưởng
LĐTT CSTĐCS Giấy khen cấp huyện Giấy khen cấp tỉnh Bằng khen
Chi bộ Đảng          
Nhà trường 1        
Tổ chuyên môn 2        
Công đoàn 1        
Chi đoàn          
Liên đội          
CBGV 23 2 4    
Tổng cộng 27 2 4    
Năm học 2013- 2014
Tổ chức/ cá nhân Hình thức khen thưởng
LĐTT CSTĐCS Giấy khen cấp huyện Giấy khen cấp tỉnh Bằng khen
Chi bộ Đảng          
Nhà trường 1        
Tổ chuyên môn 2        
Công đoàn 1        
Chi đoàn          
Liên đội          
CBGV 24 1 5    
Tổng cộng 28 1 5    
Năm học 2014- 2015
Tổ chức/ cá nhân Hình thức khen thưởng
LĐTT CSTĐCS Giấy khen cấp huyện Giấy khen cấp tỉnh Bằng khen
Chi bộ Đảng          
Nhà trường 1   1    
Tổ chuyên môn          
Công đoàn 1        
Chi đoàn          
Liên đội          
CBGV 26 1 7    
Tổng cộng 28 1 8    
b. Điểm hạn chế
          - Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
          + Chưa được chủ động tuyển chọn cán bộ, GV nên còn thụ động trong phân công, bố trí công tác.
          + Đánh giá chất lượng chuyên môn của GV còn mang tính động viên, chưa thực chất, do khách quan nên phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số GV.
+/ Đôi khi còn cả nể trong công việc.
          - Đội ngũ GV- CNV: Một bộ phận GV cao tuổi tiếp cận việc đổi mới và tin học còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Một số nhân viên đang thiếu như nhân viên văn thư...
Một bộ phận giáo viên, nhân viên còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, thậm chí có giáo viên, nhân trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay.
- Chất lượng HS khá giỏi: 26,5% HS, ý thức rèn luyện, ý thức học tập chưa đồng đều (cuối năm 2014-2015).
          - Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, thiếu phòng học bộ môn, phòng học, phòng chức năng, nhà nội trú, khu hiệu bộ, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…
          1.1.2. Môi trường bên ngoài:
          a. Thời cơ:
          - Được sự quan tâm của các ban nghành, đoàn thể trong trong xã, PGD – ĐT huyện Tuần Giáo, các cấp lãnh đạo.
- Ban giám hiệu trẻ, năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công tác.
- Là trường PTDTBT nên sẽ được đầu tư về cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy học, ăn ở của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh của nhà trường.
- Sự tín nhiệm của học sinh, phu huynh và chính quyền địa phương trong xã,
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt, có ý thức học hỏi để nâng cao trình độ về chuyên môn – nghiệp vụ.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng ngày càng được cải thiện, nhân dân trong xã cơ bản đã nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục.
          b. Thách thức:
          - Cơ sở vật chất- kĩ thuật chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học.
- Chất lượng giáo dục ngày càng phải nâng lên.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại mới.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần phải được nâng lên.
          - Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên ở địa phương xa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.
          1.2. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Đẩy mạnh công tác PCGD trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống HS bỏ học, tập trung phụ đạo HS yếu kém. Phấn đấu đạt được trường có chất lượng.
          - Nâng cao chất lượng đội ngũ CB, GV, CNV để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.
          - Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy- học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
          - Từng bước tu sửa, nâng cấp, xây dựng và mua sắm mới cơ sở vật chất, kĩ thuật đáp ứng yêu cầu giáo dục của địa phương.
          - Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
          - Xây dựng văn hóa nhà trường, tạo dựng môi trường thân thiện.
II. Định hướng chiến lược:
          1. Tầm nhìn:
          Tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của GV và HS nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của địa phương, xã hội trong thời kì đổi mới và hội nhập.
Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp, kỷ cương, chất lượng giáo dục ngày được cải thiện để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng của mình.
          2. Sứ mạng:
           Là địa chỉ đáng tin cậy giúp HS phát huy hết năng lực tiềm ẩn của chính mình để nâng cao trình độ trí thức và dân trí, đồng thời mang lại cho người học nhiều cơ hội học tập để vươn lên những tầm cao mới.
Là một trong những trường có chất lượng học sinh bằng với mặt bằng chung của huyện. Phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi học sinh có chí hướng phấn đấu vươn lên.
 
          3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
  - Tính hợp tác
  - Tính sáng tạo
  - Tính trách nhiệm
- Lòng nhân ái
- Lòng tự trọng
- Lòng bao dung
- Khát vọng vươn lên
* Sự quan tâm:
          Cán bộ GV luôn quan niệm phải quan tâm tới từng HS, giúp đỡ các em tiến bộ trong rèn luyện và học tập với một thái độ chân thành và đầy lương tâm của nhà giáo.
* Trách nhiệm của nhà trường:
          Trường PTDTBT THCS Phình Sáng luôn nhận thức đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm danh dự trên mọi hoạt động giáo dục, mọi hành vi ứng sử giữa giáo viên học sinh cũng như với toàn xã hội.
* Tình thương:
          Mội cán bộ GV- CNV trong nhà trường PTDTBT THCS Phình Sáng luôn mang hết những gì tốt đẹp nhất đẫ có để giáo dục chia sẻ các thế hệ HS trong từng năm học.
* Đổi mới sáng tạo:
          Trường PTDTBT THCS Phình Sáng luôn xác định rõ phải đổi mới từ khâu quản lý cho tới các hoạt động của nhà trường. Cán bộ GV luôn trau rồi kiên thức mới, sử dụng CNTT một cách sáng tạo trong hoạt động dạy học.
          Trường PTDTBT THCS Phình Sáng luôn củng cố xây dựng khối đoàn kết nội bộ đồng tâm, đồng lòng vượt lên mọi khó khăn thử thách bằng đạo đức lương tâm nghề nghiệp, bằng cái nhìn hiện đại, bằng sự kiên định, bằng sức mạnh của lòng nhiệt tình, sự đam mê nghề nghiệp, quyết tâm xây dựng nhà truowngf ngày càng lớn mạnh, đem lại niềm tự hào cho tất cả cán bộ GV, CNV của nhà trường.
III. Mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng hành động.
          1. Mục tiêu.
          1.1. Các mục tiêu tổng quát.
          Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
          Phấn đấu đến năm 2020, trường PTDTBT THCS Phình Sáng đạt trường chuẩn quốc gia.
          1.2. Các mục tiêu cụ thể
          - Hoàn thành chỉ tiêu trong các năm học.
          - Xây dựng và giữ vững nhà trường văn hóa trong các năm học.
          - Giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
          - Hoạch định chiến lược giáo dục quy mô trường lớp thực tế ở địa phương.
          - Tổ chức kiểm tra giám sát, kiểm tra toàn bộ công tác giảng dạy học tập và rèn luyện của CNGV- CNV và HS.
          - Phấn đấu đến năm 2020 trường chuẩn Quốc Gia mức độ 1.
          - Tham mưu với phòng giáo dục giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ trong giáo dục.
          - Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong các năm học.
          2. Chỉ tiêu.
          2.1. Đội ngũ cán bộ, GV
          - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, GV và CNV được đánh giá khá, giỏi trên: 90%.
          - GV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác.
          - Có trên: 80% giáo viên dạy sử dụng CNTT.
          - Phấn đấu: BGH: 2/3 đ/c có trình độ TCCT; 90% CB-GV trình độ đại học để đến năm 2020 trường đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo.
          2.2. Học sinh.
          - Qui mô:    + Phát triển lớp học: Từ 11 lớp trở lên
                             + Học sinh: Trên 350 HS
          - Chất lượng học tập
                             + Trên: 30% học lực khá, giỏi ( 10 % học lực giỏi)
                             + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 1%; Không có học sinh kém.
                             + Xét TNTHCS đạt: 100%.
                             + Thi HS giỏi: Cấp huyện trên 10% HS dự thi đạt giải;
                                                    Có học sinh dự thi cấp tỉnh có giải.
          - Chất lượng đạo đức, kĩ năng sống.
                             + Chất lượng đạo đức: 95% hạnh kiểm khá, tốt.
                             + HS được trang bị các kĩ năng sống cơ bản, tích cự tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
          2.3. Cơ sở vật chất.
          - Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp trang bị các thiết bị dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
          - Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng chức năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
          - Xây dựng mới các phòng bộ môn, sân chơi bãi tập, phòng nội trú...
          - Xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí "Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn".
          - Đến năm 2020 xây dựng đúng tiêu chuẩn quy định tại thông tư số 47/2010/QĐ- BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng BGDĐT về ban hành Quy chế Công nhận trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc Gia.
          3. Phương châm hành động:
          " Vì một môi trường giáo dục thân thiện,hiệu quả. Chất lượng giáo dục là uy tín của nhà trường"
          - Cụ thể hóa và triển khai việc thực hiện đầy đủ các văn bản của BGDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các tổ chức chính trị xã hội.
          - Xây dựng kế hoạch phát triển GD trong các năm học.
          - Tham mưu phối kết hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch giảng dạy và rèn luyện đạo đức lối sống cho HS.
          - Tổ chức tuyển sinh và kiểm định chất lượng đầu vào một cách dân chủ khoa học và đúng sự chỉ đạo.
          - Quản lý kết quả học tập và rèn luyện của HS, lưu trữ và cấp phát đầy đủ các văn bằng chứng chỉ.
          - Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ GV- CNV, HS.
          - Tổ chức xây dựng các kế hoạch hoạt động trong các bộ phận của nhà trường chi tiết khoa học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
          - Thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác dạy và học.
          - Tổ chức sơ kết tổng kết qua các kì các năm học, đánh giá kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm trong các năm.
          - Quan tâm tới các tiêu trí trong việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia (chú trọng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục) và các tiêu chí phổ cập THCS.
          - Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác xã hội hóa giáo dục hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.
          - Tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và quy chế quy định của ngành.
          - Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng phấn đấu chi bộ Đảng luôn trong sạch và vững mạnh.
IV/ Chương trình hành động:
          - Tuyên truyền trong CBGV và HS về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          - Xây dựng văn hóa Nhà trường.
          - Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
          1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hóa. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với các mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp HS có được kĩ năng sống cơ bản.
          - Kĩ năng rà soát, đổi mới kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.
          - Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.
          2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
          - Xây dựng đội ngũ CBGV- NV đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
          - Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ GV theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
          - Định kì đánh giá chất lượng hoạt động của CBGV thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của CBGV đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.
          - Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ GV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
          - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ GV- NV đều tự hào, muấn cống hiến.
- Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
          3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
          - Tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng trường PTDTBT THCS Phình Sáng đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường dạt chuẩn Quốc gia.
          - Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hóa các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của GV, khu vui chơi TDTT của HS.
          - Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa GV, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạnh Lan và Internet.
          - Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.
          - Tham mưu với hội cha mẹ HS để tăng cường hỗ trợ đóng góp của phụ huynh HS.
          - Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.
          - Tham mưu xây dựng các phòng học bộ môn, phòng đa chức năng và xây dựng khu vui chơi bãi tập cho HS.
- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.
          4. Ứng dụng và phát triển CNTT
- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, biết sử dụng thành thạo soạn bài, trình chiếu các tiết dạy. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc. Khuyến khích GV tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
 
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.
          5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
          - Xây dựng nhà trường văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thân cho CBGV- CNV và học sinh.
          - Huy động được các nguồn lực của xã hội cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường.
          + Nguồn lực tài chính:
          - Ngân sách nhà nước
          - Ngoài ngân sách nhà nước "Từ xã hội hóa, PHHS, CBGV- CNV..."
- Các nguồn từ các dự án được đầu tư : Chương trình phát triển vùng, dự án tình bạn hữu, dự án THCS vùng khó khăn nhất.
Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN.
          6. Xây dựng thương hiệu.
          - Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng CBGV- CNV.
          - Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà trường.
V. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch
          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
          - Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể CBGV- CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, HS và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
          2. Tổ chức
          - Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiển lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
          3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
          - Giai đoạn 1: Từ năm 2015-2017: Xây dựng đề án và phê duyệt thành lập trường bán trú vào năm 2011.
          - Tách trường độc lập, tăng cường đầu tư, nâng cao về chất lượng giáo dục; đầu tư hoàn chỉnh CSVC- TB phục vụ dạy và học…
          - Giai đoạn 2: Từ năm 2012- 2015: Nâng cao chất lượng giáo dục, đạt mặt bằng chất lượng giáo dục của Huyện.
          - Giai đoạn 3: Từ năm 2015- 2020. Phấn đấu đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ đến năm 2017-2018 và duy trì trường chuẩn Quốc gia.
          4. Đối với hiệu trưởng.
          - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng CBGV- CNV nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoach trong từng năm học. Cụ thể:
          - Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.
          - Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến nhiều đơn vị.
          - Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
          5. Đối với phó hiệu trưởng.
          - Theo nhiệm vụ được phân công , giúp hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
          6. Đối với tổ trưởng chuyên môn.
          -Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          - Xây dựng kế hoạch cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
          - Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
          - Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường.
          7. Đối với cá nhân CBGV- CNV
          - Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.
          - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kì, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          8. Đối với học sinh
          - Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kĩ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học THPT và học nghề.
          - Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.
          9. Hội cha mẹ học sinh.
          - Hỗ trợ trài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          - Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em.
          10. Các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.
          - Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
          - Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt các kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
VII. KẾT LUẬN
          Kế hoạch chiến lược 5 năm (2011- 2015) tầm nhìn 2020 đặt ra cho toàn trường PTDTBT THCS Phình Sáng những điều kiện, thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, trường rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của quý cấp trên và đặc biệt sự đồng thuần, quyết tâm thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để cùng nhau thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược đã đề ra.
VIII. KIẾN NGHỊ
          1. Đối với Huyện
          Hỗ trợ tài chính hoạt động, nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng trường lớp cho Nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.
          2. Đối với phòng GDĐT:
          + Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và "bảo lãnh" cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch, và các hoạt động của nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
          + Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
          + Quân tâm, tạo điều kiện về tài lực, vật lực để nhà trường hoàn thành tiến độ đã xây dựng trong kế hoạch chiến lược.
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Quang Điệp
 
 
 
         
 
 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 61

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2807

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206608

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com