Bây giờ là: 17:35 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN HÓA MÔNG - THÁNG 12-2019

PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
         Số: 10/KH-THCS PS                           Phình Sáng, ngày 21 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG”
NĂM HỌC  2019-2020

Căn cứ vào Kế hoạch năm học của trường PTDTBT THCS Phình Sáng năm học 2019-2020;
Căn cứ vào Công văn của SGD&ĐT số: 3282/SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức lễ hội, hội thi văn hóa dân gian dân tộc Thái, dân tộc Mông tại các trường THCS triển khai đề án dạy tiếng Thái, Tiếng Mông năm 2019;
Trường PTDTBT THCS Phình Sáng xây dựng Kế hoạch hội thi: “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG” tháng 12 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Góp phần bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa, văn nghệ dân gian của dân tộc Mông.
         - Hình thành và phát triển ở học sinh các kỹ năng tiếp cận, khai thác truyền thống văn hóa, văn nghệ của dân tộc Mông, đồng thời còn hình thành cho học sinh tình cảm trong sáng, cao đẹp, yêu thương gắn bó với cộng đồng.
- Tạo không khí vui chơi thu hút học sinh đến trường, lớp.
2. Yêu cầu
- Hội thi “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG” phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, phù hợp với độ tuổi, tâm sinh lí học sinh THCS.
- Các khối, lớp tham gia đầy đủ theo quy định (số lượng HS tham gia các nội dung).
+ Văn nghệ: Mỗi lớp 01 tiết mục (múa, hát, nhảy, kịch, tiểu phẩm, …) có thể là đơn ca, xong ca, đồng ca, tập thể, … (trang phục, hóa trang các lớp tự chuẩn bị).
+ Ném Pao: Mỗi lớp cử 02 VĐV tham gia (01 nam – 01 nữ) + 02 quả Pao (quả Pao nộp về BTC – Thầy Giàng Dinh trước ngày 25/12/2019).
+ Thể lệ, Điều lệ: Đáp án, biểu điểm, … (niêm yết ở bảng tin).
- Đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.
II. Thời gian, địa điểm tổ chức.
1. Thời gian: (Chiều thứ 5 ngày 26/12/2019 Từ 13h45’).
2. Địa điểm: Sân Trường PTDTBT THCS Phình Sáng.
IV. Thành phần:
1.  Cán bộ quản lý: BGH.
2.  Giáo viên, Công nhân viên, người lao động trong nhà trường.
3.  Học sinh toàn trường.
V. Kế hoạch Hội thi chi tiết:
Thời gian Nội dung Người thực hiện
13h45’-14h00’ Ổn định tổ chức. TPTĐ + GVCN
14h00’-15h35’ Thi văn nghệ  Học sinh các khối, lớp+BTC+BGK
15h35’-16h35’ Thi trò chơi dân gian: “Ném Pao” của dân tộc Mông Học sinh các khối, lớp+BTC+BGK
16h35’-16h50’ Trả lời các câu hỏi Học sinh các khối, lớp+BTC
16h50’-17h00’ Trao giải BTC + các lớp, cá nhân đạt giải.
17h00’-17h15’ Bế mạc, thu dọn Các thành phần được phân công

HIỆU TRƯỞNG Người xây dựng kế hoạch                                             


                                               PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Chuẩn bị cho hội thi: “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG”
Ngày 26 tháng 12 năm học 2019-2020)

STT Nội dung, Nhiệm vụ được giao Người, nhóm thực hiện
Ghi chú
1 Ổn định tổ chức Học sinh BTC+GVCN

2 XDKH hội thi: “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG” Đ/c Quyền Chí Công

3 Dẫn chương trình. Đ/c Quyền Chí Công

4 Tiếp tân (chè, nước, …) Đ/c Bạch Tính


5 Trang trí khánh tiết: Phông, bạt, kê bàn ghế, lọ hoa, khăn trải bàn, … thu dọn kết thúc Hội thi. Đ/c: Trần Tuân; Lò Hưng; Vàng Lồng; lớp trực tuần.


6 Phần thi văn nghệ các khối lớp (GVCN+HS) GVCN+HS các khối, lớp

7 Thi ném Pao “Trò chơi ném Pao” – Quả Pao. BTC+ GVCN các lớp + HS 


8 Câu hỏi cho hội thi (20 câu). Đ/c Giàng Dinh, Sùng Kỷ

9 Ban giám khảo. Đ/c Trần Điệp; Nguyễn Anh; Lò Tương; Quách Nương.


10 Trao quà cho học sinh trả lời câu hỏi Đ/c Bạch Tính; Lê Mai

11 Trao quà cho học sinh Đại biểu BGH, Công đoàn, Đoàn TN.


12 Bế mạc Ban tổ chức

13 Vệ sinh, Kê bàn ghế, thu dọn Lớp trực tuần, các thành phần được phân công KINH PHÍ
THỰC HIỆN CHO HỘI THI “VĂN HÓA DÂN GIAN  DÂN TỘC MÔNG” THÁNG 12 – NĂM HỌC 2019-2020
(Do Chương trình dự án chi trả).

Kế hoạch kinh phí được diễn giải như sau:

STT Hạng mục chi phí Đơn giá SL ĐVT Thành tiền
Truyền thông
1  Market hội thi (5m x 4m)+ dây thừng 400,000 1 Cái 400,000
2  Hỗ trợ ra bộ câu hỏi, kế hoạch 500.000 2 Người 1.00.000
3  Chè, nước, trang trí sân khấu 300.000                300.000
4  Ban tổ chức + MC + BGK 200.000 5 Người 1.000.000
5      2.700.000
Cơ cấu giải thưởng
6  02 - Giải nhất = 600.000 đ (01 giải văn nghệ; 01 giải ném Pao).
04 – Giải nhì = 800.000 đ (02 giải văn nghệ; 02 giải ném Pao).
06 – Giải Ba = 150.000 đ (03 giải văn nghệ; 03 giải ném Pao).            2.300.000  12 giải             2.300.000
7  Giải khán giả (HS), (câu hỏi) – Khoảng 20 câu.   
TỔNG CỘNG:    2.300.000
THÔNG QUA THỂ LỆ TRÒ CHƠI NÉM PAO
(THẦY GIÁO GIÀNG A DINH)

I. Trò chơi “Ném Pao”:
1. Chuẩn bị:
- Quả Pao, sân chơi, người tham gia. (GVCN + HS các lớp tự chuẩn bị, mỗi lớp 02 quả Pao). Nộp về Thầy Dinh, thầy Kỷ trước ngày 25/12/2019.
2. Luật chơi:
- Mỗi lớp chọn ra 2 vận động viên tham gia gồm 01 nam - 01nữ.
- Khoảng cách thi đấu giữa hai vận động viên lần lượt thi đấu là: 5m, 12m.
- Ném Pao và bắt Pao bằng một tay hoặc hai tay đều được.
- Mỗi cự li được ném 5 quả và ném ngược trở lại 5 quả.
3. Cách tính điểm:
- Ở cự li 5m mỗi lần bắt được sẽ được cộng 1 điểm (không để quả Pao rơi). (điểm số tối đa ở cự li này là 10 điểm).
- Ở cự li 12m mỗi lần bắt được sẽ được cộng 9 điểm (không để quả Pao rơi). (điểm số tối đa ở cự li này là 90 điểm).
- Tổng điểm tối đa ở cả 2 cự li là 100 điểm
4. Cơ cấu giải thưởng:
                           (Theo Kế hoạch ở trên)
II. Thi văn nghệ:
1. Mỗi lớp 01 tiết mục: Hát - Đơn ca, xong ca, đồng ca, … Múa, diễn kịch, tiểu phẩm, …
2. Thang điểm chấm: 30 điểm


           PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG

PHIẾU CHẤM ĐIỂM – PHẦN THI VĂN NGHỆ

STT Lớp Tên tiết mục/ Thể loại Chủ đề
(5đ) Trang phục
(5đ) Phong cách biểu diễn (15đ) Lời dẫn
(5đ) Tổng điểm Ghi chú
     Hát đơn ca, tốp ca Múa, nhảy, khiêu vũ Kịch, tiểu phẩm  
     Chất giọng
(10đ) Biểu cảm
(5đ) Động tác
(10đ) Biểu cảm
(5đ) Nội dung
(8đ) Diễn xuất
(7đ)  
1  6A1                       
2  6A2                       
3  6A3                       
4  6A4                       
5  7A1                       
6  7A2                       
7  7A3                       
8  8A1                       
9  8A2                       
10  8A3                       
11  8A4                       
12  9A1                       
13  9A2                       
                                                                                                              Giám khảo
(Kí và ghi rõ họ tên)

           PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG

PHIẾU TỔNG HỢP CÁC LỚP ĐẠT GIẢI – PHẦN THI VĂN NGHỆ

STT Lớp Tổng điểm Đạt giải Quà (trị giá) Ký nhận Ghi chú
1     
2     
3     
4     
5     
6     
     

           Ban giám hiệu                                                                     Thư ký


           PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG

PHIẾU TỔNG HỢP CÁC LỚP ĐẠT GIẢI – PHẦN THI NÉM PAO

STT Lớp Tổng điểm Đạt giải Quà (trị giá) Ký nhận Ghi chú
1     
2     
3     
4     
5     
6     
     

           Ban giám hiệu                                                                     Thư ký


 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 51

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206598

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com