Bây giờ là: 17:41 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11

                                                            Tháng 11
 
A. Đánh giá hoạt động tháng 10:
1. Tư tưởng chính trị:
1.1 Ưu điểm:
- CBGV chấp hành tốt mọi chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật.
- Thực hiện Luật ATGT đường bộ nghiêm túc.
- Đảm bảo ngày giờ công.
- Hưởng ứng nhiệt tình PTTĐ đợt I: 05/9-20/11
- HS: Tương đối ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành tốt nội quy quy định của trường, lớp.
1.2 Hạn chế:
- Một số đ/c giáo viên còn chưa rèn luyện tu dưỡng, nêu gương trước học sinh: phát ngôn chưa phù hợp, chưa chuẩn.
2. Chuyên môn- PC- Nội trú:
2.1 Ưu điểm:
- Thực hiện đảm bảo tiến độ chương trình, thời khóa biểu, kế hoạch điều chỉnh của chuyên môn.
- Chấp hành, thực hiện tốt việc tổ chức truy bài 15’ đầu giờ.
- Tỷ lệ chuyên cần tương đối các khối lớp.
- Công tác vệ sinh trường lớp tương đối đảm bảo sạch sẽ.
- Phân công chuyên môn tương đối hợp lý.
- Công tác PCGD,XMC: Hoàn thiện theo KH (báo cáo ra phòng).
- Công tác Nội trú:
+ Thực hiện theo kế hoạch, lịch phân công: Trực nội trú (BQT), GV trực các phòng, Kiểm tra khẩu phần ăn, ...
2.2 Hạn chế:
- Nội trú: Phòng ngủ chưa gọn gàng ngăn nắp, quần áo còn để không đúng nơi quy định: phòng nam: phòng 11.
+ Một số giáo viên trực phòng còn chưa quán xuyến đến phòng trực của mình.
3. Nguyên nhân:
- Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của một số giáo viên, học sinh chưa cao.
- Giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chưa có trách nhiệm với công việc được giao.
4. Cách khắc phục:
- Nâng cao chất lượng, số lượng (GV, HS).
- Quản lý chặt chẽ hơn ở từng cấp.
- Thường xuyên kiểm tra công tác văn thể mỹ của toàn trường, HSNT.
- Nâng cao chất lượng quản lý nội trú.
II. Phương hướng HĐ tháng 11:
1. Tư tưởng chính trị:
1.1 Đối với CBGV, người lao động:
 - Ổn định tư tưởng, bám trường bám lớp yên tâm công tác.
- Chấp hành tốt mọi chủ trương, Đường lối, Chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật.
- Tiếp Tuyên truyền vận với phụ huynh về mọi chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh.
- Nâng cao tỷ lệ chuyên cần, tham gia các hoạt động của trường, lớp.
1.2 Đối với HS:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh: (Nội quy- quy chế).
- Đảm bảo sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần.
2. Chuyên môn:
- Thực hiện đúng TĐCT – TKB, kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn trường.
3. Công tác PC:
- Tiếp tục hoàn thiện HSPCGD, XMC: 01/11/2018 tại PGDĐT.
4. Công tác Nội trú:
- Quan tâm hơn tới HS nhằm nâng cao tỷ lệ chuyên cần (giờ tự học).
- Chú trọng tuyên truyền các chế độ chính sách của HS, đảm bảo quyền lợi.
- Tiếp tục chăm sóc vườn rau cải thiện bữa ăn.
- Thường xuyên kiểm tra định kỳ đột xuất mọi hoạt động của nội trú: TD, VS, Ăn, ở, ..
- Lao động: Tiếp tục cải tạo chăm sóc vườn rau, vườn chuối, …
- Tiếp tục tuyên truyền GDKNS cho học sinh: HSNT
5. Các hoạt động khác:
- Thực hiện theo KH chung nhà trường: Lễ kỷ niệm 20/11 vào (19/11) tại trường (3 trường- MN (2); THCS (1)).
- Dự trường đón cờ của UBND tỉnh tại THCS Quài Cang: Đ/c Điệp (16/11/2018).
- Tham gia tập huấn DACTV: đ/c Công (Rạng Đông – 15,16/11; Phình Sáng – 27-28/11/2018).
III. Điều chỉnh bổ xung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Duyệt của Hiệu trưởng                             Ngày     tháng  11 năm 2018
                                                                        Người xây dựng kế hoạch    
 
 
 
 
                                                                               Quyền Chí Công
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         THÁNG 11
Tuần Các công việc chính Thời gian hoàn thành Người
thực hiện
 1 (29/10-03/11) - Chỉ đạo làm rãnh thoát nước nội trú: 29/10 Đ/c Công
Đ/c Công + Tổ văn phòng    
- Kiểm tra công tác vệ sinh khu nội trú.   BQT, GV, CNV,
- Họp nội trú 02/11 BQT, HSNT
- Dạy – Học. 29-03/11 Toàn trường
- Tổ chức cho HS xem TV, phim theo 03/11 BQT, GV, HS
 kế hoạch.    
- Kiểm tra Khẩu phần ăn của HS. 30/10 BQT
- Tham gia đoàn kiểm tra trường chuẩn 30-01/11 Đ/c Trần Điệp
- Tiếp tục hoàn thiện PCGD-XMC cấp 01/11 Đ/c Công; Tin
Huyện tại phòng GD&ĐT.    
2
 (05-10/11)
- Kiểm tra Công tác nội trú. 05-10/11 - BQT
- Dạy – Học 05-10/11 - Toàn trường
- Đưa đoàn tham gia thi KHKT cấp huyện. 05;06/11 - Đ/c Công; Kỷ + 02 HS.
- Tham gia đoàn Giám sát cuộc thi KHKT cấp huyện 05;06/11 Đ/c Trần Điệp
- Kiểm tra khẩu phần ăn của HSNT. 08/11 - BQT
- Tổ chức chiếu phim theo kế hoạch. 10/11 Toàn trường
- Tham gia đoàn kiểm tra trường chuẩn QG cấp tỉnh. 07-10/11 - Đ/c Trần Điệp
- Tham gia lớp BDTCCT 05-10 Đ/c Đắc Anh
- Phân công lịch trực BQT, GV, HS 10,11/11 BQT
- Tham gia họp giao ban Ngành. 09/11 - Đ/c Công
     
3
 (12-17/11)
- Kiểm tra Công tác nội trú. 12-17/11 - BQT
- Dạy – Học 12-17/11 - Toàn trường
- Dự chuyên đề tổ: Tổng hợp 13/11 - Đ/c Công
- Dự chuyên đề tổ: Văn Sử 15/11 - Đ/c Công
- Tập huấn dự án tại Rạng Đông 15,16/11 - Đ/c Công
- Tổng duyệt chương trình 20/11 chiều 16/11 - BGH, GV, CNV, HS
- KT khẩu phần ăn của HS (TX, ĐX).   - BQT
- Phân công, lịch trực BQT, GV, HS 17/11 - BQT
4
 (19-24/11)
- Mít tinh, kỷ niệm (MN PS+MN N.Din+ THCS) 19/11 - Toàn trường
- Nghỉ lễ ngày 20/11 20/11 - Toàn trường
- Dạy – Học 21-24/11 - Toàn trường
- Dự CĐ tư vấn: Tổ VS (Mai) 23/11 - Đ/c Công
- Kiểm tra công tác nội trú. 19-24/11 - HSNT, BQT, GV
- Chiếu phim Nội trú. 24/11 - BQT + HSNT
     
5 (26/11-01/12) - Kiểm tra công tác NT. 26- 01/12 - BQT+HS+GV
- Kiểm tra khẩu phần ăn của HS. 27/11 - BQT+HS+NV
- Chiếu phim theo lịch cho HSNT. 01/12 - BQT+ HSNT+GV
- Dạy – học 26- 01/12 - Toàn trường
- Thực hiện CĐ cụm (Ta Ma- R.Đông+ P.Sáng) Tại THCS Phình Sáng – Chiều 26/11 - BGH+ GV các tổ
- Tham gia truyền thông tại TH N.Din 29/11 - Đ/c Công + Nương + GVCN
(K 6,7,8) chiều    
* Điều chỉnh, bổ xung kế hoạch
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 56

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2802

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206603

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com