Bây giờ là: 18:32 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG Năm học 2018 – 2019

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG
PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Phình Sáng, ngày 14 tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
Năm học 2018 – 2019
 
PHẦN 1: NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÍ
Căn cứ công văn số 44/PGD ĐT- CM  ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Phòng GD & ĐT Tuần Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục Trung  học năm học 2018 – 2019;
Căn cứ công văn số 178CT/HHĐ ngày 28 tháng 8 của BCH huyện Đoàn Tuần Giáo về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-THCSPS, ngày 10  tháng 9 năm 2018 về  kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Phình Sáng;
          Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Đoàn xã Phình Sáng;
          Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 – 2019;
          Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2017– 2018.  Năm học 2018 - 2019, BCH Chi Đoàn Trường PTDTBT THCS Phình Sáng xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên như sau:
PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH
I. TÌNH HÌNH CHUNG
          Tổng số đoàn viên trong chi Đoàn: 18 đ/c trong đó:
          + Nữ:                   04 đ/c
          + Nam:                14 đ/c
          + Dân tộc:           14 đ/c
          + Đảng viên:       05 đ/c
  II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
          1. Thuận lợi.
          - Chi đoàn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chi bộ nhà trường; BCH Đoàn cấp trên; sự tạo điều kiện thuận lợi từ Ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường.
          - Đội ngũ BCH luôn đoàn kết, thống nhất cao trong mọi công việc. Đồng thời luôn thể hiện tinh thần, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo biết khơi  dậy tính tích cực của công tác Đoàn trong lao động, trong rèn luyện đạo đức cách mạng và không ngừng phát huy truyền thống, bản chất, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.
          - Chi đoàn trường  PTDTBT THCS THCS Phình Sáng có lực lượng Đoàn viên trẻ, khỏe có lập trường tư tưởng vững vàng. Hầu hết các đồng chí đoàn viên TN đều nhiệt tình, linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động Đoàn, Đội,…
          2. Khó khăn.
          - Đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, nhiệt tình, năng động song không được đào tạo về nghiệp vụ; năng lực cá nhân hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong công tác cũng như trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đoàn.
          - Nhiều đồng chí đoàn viên sắp hết tuổi Đoàn, số lượng đoàn viên học sinh ít nên ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Đoàn trường.
          - Một số ít các đồng chí đoàn viên chưa thực sự chủ động, tự giác trong công việc được giao, do đó hiệu quả công việc chưa cao.
          - Nguồn quỹ đoàn còn nhiều hạn chế cũng gây khó khăn trong quá trình hoạt động.
PHẦN 3: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019
          Xác định được những thuận lợi, khó khăn thực tế của chi đoàn; đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ năm học; dựa trên chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn; thực hiện sự chỉ đạo của Huyện đoàn, Đoàn xã Phình Sáng, của Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường; Hưởng ứng chủ đề của năm học: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, Chi đoàn đề ra phương hướng hoạt động và công tác Đoàn năm học 2018-2019 như sau:
1.Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:
          - Xác định được tổ chức Đoàn là lực lượng chính trị tiên phong trong mọi hoạt động, nên trước hết, mỗi Đoàn viên phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, quan hệ đúng mực với đồng nghiệp và quần chúng; Thực hiện đảm bảo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan và những quy định của người Đoàn viên. Thấm nhuần tư tưởng của Đảng và Bác Hồ, có ý thức vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động.
          */Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 đ/c đạt 100% Đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt.
2. Phong trào thi đua “Hai tốt”:
          - Xác định được nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm để từ đó, có ý thức thực hiện đảm bảo các quy chế về chuyên môn; tham gia nhiệt tình và có hiệu quả công tác hội giảng các cấp; tự học hỏi, bồi dưỡng để nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học; sử dụng có hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; đặc biệt, hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động.
          */Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 đạt 100% Đoàn viên đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký.
          + 17/18 đạt 94,4% Đoàn viên có tay nghề chuyên môn từ khá trở lên;
trong đó có:
          + 8/18 Đoàn viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 44,4%
          + 06 Đoàn viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 33,3%
          + 94 thanh niên có đủ điều kiện dự xét và được xét tốt nghiệp THCS đạt 100%
          + 94 thanh niên có lực học từ trung bình trở lên đạt 100%: trong đó có 30 % trở lên đạt thanh niên khá, giỏi
3. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:
          - Tích cực tham gia các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn; Đoàn thanh niên tổ chức. Ôn lại các bài hát truyền thống, học các bài hát mới; tham gia đầy đủ các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
          - Tổ chức thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn như: Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018); kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)……..
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 Đoàn viên, 94/94 thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả đạt 100%
          4. Phong trào Thanh niên lập nghiệp:
          - Chi đoàn phối kết hợp với tổ chức Công đoàn, chính quyền và nữ công nhà trường tạo điều kiện cho Đoàn viên phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức để làm giàu chính đáng. Từ đó, có đủ điều kiện để học tập, công tác tốt. Đoàn viên tham gia lao động cùng gia đình góp phần phát triển kinh tế gia đình; xây dựng quỹ đoàn phong phú dưới nhiều hình thức phục vụ cho quá trình hoạt động của Chi đoàn.
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 Đoàn viên ổn định về kinh tế; có thu nhập từ trung bình trở lên đạt 100%
          + 18/18  Đoàn viên tham gia xây dựng quỹ Đoàn với trị giá 200.000đ/năm đạt 100%
          + 18/18 Đoàn viên đóng Đoàn phí đầy đủ và kịp thời đạt 100%
          5. Phong trào Uống nước nhớ nguồn:
          - Tuyên truyền cho Đoàn viên nhận thức rõ ý nghĩa của phong trào Uống nước nhớ nguồn, từ đó, có ý thức tham gia tốt phong trào. Hưởng ứng tốt các cuộc vận động, quyên góp từ thiện do Huyện đoàn và các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường phát động; Ủng hộ quỹ vì bạn nghèo; Thăm hỏi, động viên gia đình có công …
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 Đoàn viên, 94/94 thanh niên tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa đạt 100%
          + 18/18 Đoàn viên, 94/94 thanh niên tham gia xây dựng quỹ chữ thập đỏ đạt 100%
          6. Phong trào thực hiện KHHGĐ và phòng chống tệ nạn xã hội:
          - Mỗi Đoàn viên cần thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của Nhà nước để đảm bảo nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình hạnh phúc. Đối với những Đoàn viên chưa xây dựng gia đình cần có quan hệ đúng mực, trong sáng, lành mạnh, chân thành và có trách nhiệm với bản thân.
          - Chi đoàn kết hợp với Giáo viên, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường nhằm giáo dục giới tính cho học sinh. Đưa nội dung “Quan hệ bạn bè trong lứa tuổi học sinh” vào các giờ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt Đoàn để thảo luận; từ đó, giúp cho Đoàn viên, thanh niên có nhận thức đúng đắn về quan hệ tình bạn, tình yêu, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện đi quá giới hạn tình bạn ở thanh niên và học sinh.
          - Phối kết hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà trường tuyên truyền về tác hại của ma túy để từ đó, Đoàn viên, thanh niên có nhận thức rõ và tránh xa ma túy.
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 15/18 Đoàn viên thực hiện đảm bảo về sinh đẻ có kế hoạch đạt 83,3% (do 03 đ/c Đoàn viên chưa lập gia đình)
          + 18/18 Đoàn viên, 94/94 thanh niên tham gia phòng chống ma túy và không mắc các  tệ nạn xã hội đạt 100%
          + 18/18 Đoàn viên, 94/94 thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy đạt 100%
          7. Công tác chỉ đạo Đội thiếu niên:
          - Cần thấy rõ trách nhiệm của người Đoàn viên, thanh niên trong việc dìu dắt, giúp đỡ các em Đội viên, nhi đồng. Muốn vậy, mỗi đoàn viên phải gương mẫu trong mọi hoạt động. Chi đoàn có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo Đội thiếu niên theo đúng chủ trương của Huyện đoàn, Đoàn xã Phình Sáng, Chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường; Phân công Đoàn viên Theo dõi, giúp đỡ các hoạt động của Liên đội; Đôn đốc, kiểm tra sự phát triển các phong trào. Tổ chức các cuộc thi theo chủ điểm để Đội viên hưởng ứng và tham gia như: Văn nghệ, thể dục thể thao; … Thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”; Hoa điểm 9, 10; Ngày học tốt, tuần học tốt, …
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 7/13 chi đội đạt danh hiệu Chi đội vững mạnh đạt 53,8%.
          + 437/437 Đội viên có học lực từ trung bình trở lên đạt 100% trong đó có 40% trở lên đạt đôi viên khá, giỏi
          + 60% trở lên Đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”
          + 18/18 Đoàn viên tham gia công tác chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Đội đạt 100%.
          8. Công tác củng cố tổ chức Đoàn, tìm hiểu và phát triển Đảng:
          - Tiếp tục xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh; Ngay từ đầu năm học, Đoàn viên thanh niên phải nâng cao ý thức xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Ban chấp hành chi đoàn cần đưa ra các biện pháp, kế hoạch hoạt động cụ thể, kịp thời. Bồi dưỡng những Đoàn viên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác đảm bảo để làm nòng cốt cho chi đoàn.
          - Chi đoàn giúp đỡ các đồng chí là đối tượng Đảng, đề nghị chi bộ nhà trường xem xét và giới thiệu kết nạp Đảng cho các đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và có ý thức phấn đấu, rèn luyện tốt.
          *) Chỉ tiêu phấn đấu:
          + 18/18 Đoàn viên có ý thức xây dựng, củng cố tập thể chi đoàn đạt 100%
          + Giới thiệu từ 1- 2 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
          + Xây dựng Chi đoàn vững mạnh xuất sắc đề nghị huyện Đoàn tặng giấy khen.
PHẦN 4: NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          - Bám sát sự chỉ đạo của Đoàn xã Phình Sáng, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện tốt và kịp thời các kế hoach đề ra.
          - Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm ở mỗi Đoàn viên thanh niên đối với bản thân, với tập thể cũng như đối với công việc, nhiệm vụ được giao.
          - Phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng Đoàn viên trong Ban chấp hành và từng Đoàn viên, thanh niên trong toàn bộ chi đoàn.
          - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp theo từng tháng.
          - Phát động và hưởng ứng tốt các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm của năm học.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền, giúp đỡ Đoàn viên, thanh niên cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra.
          - Có hình thức kiểm tra, đánh giá kịp thời các hoạt động để từ đó đưa ra được các phương hướng điều chỉnh hoạt động kịp thời, có hiệu quả nhất.
I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
STT Tháng Nội dung Người
thực hiện
Điều chỉnh
bổ sung
1 8
 
- Tổ chức cho Đoàn viên thanh niên trong trường vệ sinh lớp học, trường học, nhổ cỏ khu bồn hoa và sân trường.
-Phối kết hợp với nhà trường tham gia lao động và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Phối kết hợp với nhà trường hoàn thiện công tác phổ cập và huy động học sinh ra lớp. Chi Đoàn tiến hành lập báo cáo về tình hình số lượng đoàn viên và hoạt động VHVN - TDTT chuẩn bị chào mừng năm học mới.
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
 
- ĐV kết hợp với LĐ + nhà trường
 
- ĐV là GVCN
 
2 9
 
- Xây dựng kế hoạch Đoàn TN năm học 2018-2019
- Quán triệt tới tất cả đoàn viên giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm công việc tiếp tục duy trì và giữ vững xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Lao động vệ sinh khu vực trường, tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Thi đua lập thành tích chào mừng Quốc Khánh 2/9/2018 và hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
-Phối kết hợp với nhà trường và công đoàn tham gia tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới.
- Họp BCH Đoàn triển khai tiêu chí thi đua của Đoàn và chương trình công tác đoàn và thanh niên trong trường học 2018 -2019
- Phối hợp với Liên Đội tổ chức vui tết Trung thu cho con em của cán bộ, viên chức trong nhà trường.
- Duy trì hoạt động luyện tập TDTT.
- Tổ chức Đại Hội Đoàn
- Phát động gây quỹ đợt một và nộp phí đoàn năm 2018.
- Lập đội tuyển bóng chuyền và văn nghệ
- Phát động thi đua đợt I chào mừng 20/11.
- Họp Đoàn theo định kỳ.
BCH Đoàn
 
 
ĐV của chi Đoàn
 
 
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
 
- BCH chi Đoàn
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
- BCH Chi đoàn
 
 
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
- ĐV của chi Đoàn
- BCH  Chi đoàn
 
- BCH  Chi đoàn
- BCH  Chi đoàn
- Cả Chi đoàn
 
3 10 - Kết hợp tổ chức HNCNVC đầu năm.
- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày “Phụ nữ Việt Nam” 20 tháng 10.
- Phối kết hợp với công đoàn tham gia tổ chức tọa đàm 20/10, tổ chức giao lưu thể thao giữa các tổ  chức.
- Duy trì hoạt động luyện tập VHVN - TDTT.
-Phối hợp với công đoàn lên kế hoạch tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Đăng kí tham gia thi GVG cấp trường.
- Họp Đoàn theo định kỳ.
- ĐV trong chi Đoàn
 - ĐV trong chi Đoàn
 
 
- BCH chi Đoàn
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
- ĐV trong chi Đoàn
 
 
 
 
- ĐV trong chi Đoàn
- ĐV trong chi Đoàn
 
4 11 - Kết hợp tổ chức lễ KN 20/11
 
 
- Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Họp theo định kỳ.
- ĐV của chi Đoàn kết hợp với Công Đoàn
- ĐV của chi Đoàn kết hợp với BGH
 
 
- ĐV trong chi Đoàn
 
5 12 - Phát động tuần lễ giáo dục quốc phòng, phát động các cuộc thi hát những bài hát về truyền thống quân đội trong tiết HĐNGLL, để chào mừng ngày quân đội NDVN.
-Bầu chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ
- Họp theo định kỳ.
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
 
 
 
-BCH chi Đoàn
- ĐV của chi Đoàn
 
6 01 - Sơ kết thi đua học kỳ I
- Phát động thi đua đợt hai “Mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới” và hưởng ứng ngày truyền thống  Học sinh - Sinh viên Việt nam (1950 – 2019), ngày thành lập Đoàn 26/3.
-Phát động gây quỹ đợt hai.
- Họp theo định kỳ
- ĐV của chi Đoàn
 - BCH Chi đoàn
 
 
 
 
 
 
 
- BCH Chi đoàn
- ĐV Chi đoàn
 
7 02 - Phát động phong trào thi đua đợt III
- Kết hợp Liên Đội, phát động tháng trồng cây, tu bổ cảnh quan môi trường theo tiêu chí trường xanh - sạch - đẹp.
- Kết hợp với Liên Đội phát động học sinh làm phong trào kế hoạch nhỏ.
- Sinh hoạt chi đoàn cuối tháng
- BCH chi Đoàn
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
8 03 - Kết hợp với ban nữ công tổ chức tọa đàm lễ KN 8/3
 
- Mở lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú.
- Kết nạp Đoàn cho HS
- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03).
-Tổ chức hoạt động giáo dục cho thiêu niên đội viên hiểu thêm về truyền thống ngày thành lập đoàn. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn 26/03.
- Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kết nạp Đoàn cho HS là đội viên và trưởng thành Đoàn.
- Sinh hoạt chi đoàn cuối tháng
- ĐV của chi Đoàn kết hợp với Ban nữ công
- BCH chi Đoàn
 
- ĐV của chi Đoàn
- BCH chi Đoàn
 
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
 
 
 
- BCH chi Đoàn
 
 
 
 
ĐV chi đoàn, Đội viên được KN
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
9 04 - Phát động phong trào thi đua đợt IV
- Tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh trường, lớp để cho môi trường học tập luôn sáng-xanh-sạch-đẹp.
- Lên kế hoạch sinh hoạt Đoàn GV và HS
- Sinh hoạt chi đoàn cuối tháng
- BCH chi Đoàn
- ĐV của chi Đoàn kêt hợp với ban lao động
 
 - BCH chi Đoàn
- BCH chi Đoàn
 
10 05 - Hưởng ứng phong trào thi đua đợt IV
-Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05.
-Xếp loại đoàn viên, họp xét đề nghị khen thưởng.
-Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Chi Đoàn chủ động phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu vào Đảng cộng sản Việt Nam.
-Duy trì hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
- Kết hợp tổ chức lễ tổng kết năm học
- Tổng kết công tác thi đua năm học và hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Bàn giao Đoàn viên HS cho Đoàn xã
- ĐV của chi Đoàn
 
 
 
- BCH chi Đoàn
 
- BCH chi Đoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
- ĐV của chi Đoàn
 
- BCH chi Đoàn
- BCH chi Đoàn
 
- BCH chi Đoàn
 
 
II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phình Sáng, ngày 14 tháng  09 năm 2018
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
CHI ĐOÀN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NĂM HỌC: 2018-2019


PHẦN 5: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 8/2018
 
1. Đánh giá công tác Đoàn trong thời gian nghỉ hè
          - Nhìn chung hầu hết các đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, tham gia các  lớp tập huấn.
- Đoàn viên sinh hoạt có chất lượng, tham gia tích cực các phong trào của địa phương.
- Tham gia LĐVS dọn các phòng học, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 - 2019
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình.
2. Công tác tháng 8
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
- Đoàn viên tham gia học bồi dưỡng hè.
- Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng
 
          - Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn.
          - Tổ chức cho Đoàn viên thanh niên trong trường vệ sinh lớp học, trường học, nhổ cỏ khu bồn hoa và sân trường.
          - Phối kết hợp với nhà trường tham gia lao động và chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Phối kết hợp với nhà trường hoàn thiện công tác phổ cập và huy động học sinh ra lớp. Chi Đoàn tiến hành lập báo cáo về tình hình số lượng đoàn viên và hoạt động VHVN - TDTT chuẩn bị chào mừng năm học mới.
- Phân công đoàn viên phụ trách chi đội.
- Họp chi đoàn 1 buổi/tháng
- Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
Phình Sáng, ngày    tháng     năm 2018
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 9/2018
 
1. Đánh giá công tác tháng 8
          - Nhìn chung hầu hết các đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt tại chi đoàn.
- Đoàn viên sinh hoạt có chất lượng, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường.
- Công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và khánh thành khu nhà nội trú được tiến hành khẩn trương, nhiêm túc
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình.
2. Công tác tháng 9
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
- Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
- Đăng ký thi đua đầu năm.
          - Quán triệt tới tất cả đoàn viên giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm công việc.
          - Lao động vệ sinh khu vực trường, tiếp tục chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
          - Thi đua lập thành tích chào mừng Quốc Khánh 2/9/2018 và hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
          - Phối kết hợp với nhà trường và công đoàn tham gia tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới và đón bằng cộng nhận trường chuẩn quốc gia.
          - Họp BCH Đoàn triển khai tiêu chí thi đua của Đoàn và chương trình công tác đoàn và thanh niên trong trường học 2018 – 2019
          - Duy trì hoạt động luyện tập TDTT.
          - Phát động gây quỹ đợt một và nộp phí đoàn năm 2018
          - Lập đội tuyển bóng chuyền và văn nghệ
          - Phát động thi đua đợt I chào mừng 20/11.
- Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày    tháng     năm 2018
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
 
Lò Văn Tin


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10/2018
1. Đánh giá công tác tháng 9
          - Nhìn chung hầu hết các đoàn viên tích cực tham gia sinh hoạt tại chi đoàn.
          - Tích cực, hăng hái trong công tác dạy và học hưởng ứng ngày Quốc Khánh 2/9
          - Tham gia nhiệt tình trong công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học:
2018 - 2019 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
          - Đã tiến hành đăng kí thi đua trong năm học, phát động thi đua Đợt I
          - Hoạt động luyện tập TDTT được duy trì
- Đoàn viên sinh hoạt có chất lượng, tham gia tích cực các phong trào của nhà trường.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình, một số công việc được giao chưa hoàn thành đúng thời gian.
2. Công tác tháng 10
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          - Tham gia thi giảng vòng trường.
          - Phối hợp với Liên Đội tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh nội trú con em của cán bộ, viên chức trong nhà trường.
          - Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cho Hội nghi CNVC năm học 2018-2019;
          -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày “Phụ nữ Việt Nam” 20 tháng 10.
          -Phối kết hợp với công đoàn tham gia tổ chức tọa đàm 20/10, tổ chức giao lưu thể thao giữa các Chi đoàn bạn.
          -Duy trì hoạt động luyện tập VHVN – TDTT
- Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường; Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày  05 tháng 10 năm 2018
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 11
1. Đánh giá công tác tháng 10
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
- Hăng hái, nhiệt tình thi đua lập thành tích chào mừng ngày “Phụ nữ Việt Nam” 20 tháng 10.
          - Phối kết hợp với công đoàn tham gia tổ chức tọa đàm 20/10
          - Các hoạt động luyện tập VHVN – TDTT được duy trì
          - Tham gia thi giảng vòng trường. Nhiều Đ/c đạt kết quả cao: Tin, La, Mai.
- Họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình.
2. Công tác tháng 11
- Chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm quy chế của cơ quan đơn vị.
          - Tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động và các phòng trào thi đua. Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ. Tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt chào mừng 20/11
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
          - Phối hợp với công đoàn lên kế hoạch tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
          - Kết hợp với công Đoàn, chính quyền nhà trường tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20/11
          - Tiếp tục thi giảng vòng trường.
          - Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Họp Đoàn theo định kỳ.
- Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
Phình Sáng, ngày  03 tháng  11 năm 2018
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 12
1. Đánh giá công tác tháng 11
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
          - Phối hợp với công đoàn lên kế hoạch tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổ chức thành công Lễ KN 20/11 và đón bang công nhận trường TH Nậm Din đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
          - Nhiều đ/c đạt kết quả cao trong đợt thao giảng vòng trường: Tin, Hồng, Hậu, Tính, Chính, Tương, Mai.
          - Phát động phong trào thi đua ngày học tốt, tuần học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đạt được kết quả cao.
- Duy trì chăm sóc công trình phần việc thanh niên.
- Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình.
2. Công tác tháng 12
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
- Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Hưởng ứng thi đua đợt II (20/11/2017 – 03/02/2018). Tăng cường ôn tập, phụ đạo cho HS để chuẩn bị cho thi kết thúc học kì I đạt kết quả cao.
- Tham gia thi GVDG cấp huyện vòng thực hành
- Sơ kết thi đua học kỳ I
          - Phát động tuần lễ giáo dục quốc phòng, phát động các cuộc thi hát những bài hát về truyền thống quân đội trong tiết HĐNGLL, để chào mừng ngày quân đội NDVN.
                    - Bầu chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Họp Đoàn theo định kỳ.
          - Tiếp tục chăm sóc công trình phần việc thanh niên.
- Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
Phình Sáng, ngày    tháng     năm 2017
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 1
1. Đánh giá công tác tháng 12
          - Chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy quy chế cơ quan.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
- Hưởng ứng thi đua đợt II (20/11/2018 – 03/02/2019)
          - Phát động tuần lễ giáo dục quốc phòng, phát động các cuộc thi hát những bài hát về truyền thống quân đội trong tiết HĐNGLL, để chào mừng ngày quân đội NDVN.
          - Tăng cường ôn tập, phụ đạo cho HS để chuẩn bị cho thi kết thúc học kì I đạt kết quả cao.
          - Đã tiến hành bầu chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
          - Tiếp tục chăm sóc công trình phần việc thanh niên.
- Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành Họp Đoàn theo định kỳ.
          2. Công tác tháng 1
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.
         - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác. Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua Đợt II “Mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới” và hưởng ứng ngày truyền thống  Học sinh - Sinh viên Việt nam, ngày thành lập Đoàn 26/3.
          - Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày    tháng   01  năm 2019
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 2
1. Đánh giá công tác tháng 1
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động. Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua Đợt II “Mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới” và hưởng ứng ngày truyền thống  Học sinh - Sinh viên Việt nam, ngày thành lập Đoàn 26/3.
- Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại:
          - Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình.
2. Công tác tháng 2
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động. Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Tích cực vận động học sinh sau nghỉ Tết Nguyên Đán
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua Đợt II “Mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới” và hưởng ứng ngày truyền thống  Học sinh - Sinh viên Việt nam, ngày thành lập Đoàn 26/3.
- Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày   tháng   02  năm 2019
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 3 
1. Đánh giá công tác tháng 2
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.
         - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác. Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua Đợt II “Mừng Đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới” và hưởng ứng ngày thành lập Đoàn 26/3.
          - Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình trong công tác huy động học sinh.
2. Công tác tháng 3
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.
         - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác. Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          -Kết hợp với ban nữ công tổ chức tọa đàm lễ KN 8/3
- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03).
          -Tổ chức hoạt động giáo dục cho thiếu niên đội viên hiểu thêm về truyền thống ngày thành lập đoàn. Tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn 26/03.
          - Mở lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú; kết nạp Đoàn cho HS
          - Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
          - Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày    tháng   03  năm 2019
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 4
1. Đánh giá công tác tháng 3
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.
         - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác. Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          -Kết hợp với ban nữ công tổ chức tọa đàm lễ KN 8/3
          - Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03).
          -Tổ chức hoạt động giáo dục cho thiếu niên đội viên hiểu thêm về truyền thống ngày thành lập đoàn. Tổ chức mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn 26/03. Mở lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú; kết nạp Đoàn cho HS
          - Tham mưu tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình trong công tác huy động học sinh.
2. Công tác tháng 4
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động. Phát động phong trào thi đua đợt IV
          - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác.
          - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Tổ chức cho học sinh lao động dọn vệ sinh trường, lớp để cho môi trường học tập luôn sáng-xanh-sạch-đẹp.
          - Lên kế hoạch sinh hoạt Đoàn GV và HS. Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày  tháng  4  năm 2019
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 5
1. Đánh giá công tác tháng 4
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động.
         - Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác.
`        - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng.
          - Tích cực tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Đã tiến hành họp Đoàn theo định kỳ.
          * Tồn tại: Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình trong công tác huy động học sinh.
2. Công tác tháng 5
          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.
         - An tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.
         - Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành phát động. Đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác.
          - Tích cực trong công tác dạy và học, các hoạt động của Đoàn TN trong tháng. Hưởng ứng phong trào thi đua đợt IV
- Sinh hoạt chủ điểm chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05.
- Xếp loại đoàn viên, họp xét đề nghị khen thưởng.
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Chi Đoàn chủ động phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu vào Đảng cộng sản Việt Nam.
- Duy trì hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
- Kết hợp tổ chức lễ tổng kết năm học
- Tổng kết công tác thi đua năm học và hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Bàn giao Đoàn viên HS cho Đoàn xã
          - Tham gia các đội xung kích, các hoạt động của nhà trường.
          - Họp Đoàn theo định kỳ.
Phình Sáng, ngày   tháng  5  năm 2019
DUYỆT CỦA CHI BỘ
 
 
 
TM BCH CHI ĐOÀN
Bí thư
 
 
Lò Văn Tin
 

 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 85

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2831

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206632

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com