Bây giờ là: 17:55 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2018-2019
I. Đặc điểm tình hình:
          Tổng số CNVC: 34; Nữ: 08; Đảng viên: 14
          Tổng số tổ công đoàn: 05
          Trình độ chuyên môn:
          Thạc sĩ: 01; Đại học: 24; Cao đẳng: 05
          Trung cấp: 04; Chưa qua đào tạo: 00
          Trình độ chính trị: Sơ cấp: 00; Trung cấp: 01; Cao cấp: 00; Cử nhân: 00
          1. Thuận lợi:
- Được sự chỉ đạo sát sao của chi bộ đảng. Sự phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường, với các công đoàn trường bạn. Từng bước triển khai các nhiệm vụ và phát động các phong trào thi đua trong năm học.
          - Công đoàn trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục mọi khó khăn luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
          - Tập thể công đoàn trường là một khối thống nhất luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự làm, tinh thần giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, trình độ của các công đoàn viên ngày càng được nâng cao đạt chuẩn và trên chuẩn. Đó là những thuận lợi cơ bản để các đoàn viên có điều kiện vươn lên trong quá trình công tác.
          2. Khó khăn:         
-  Đội ngũ cán bộ công đoàn 100 % làm công tác kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác công đoàn.
- Đa số giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, phương pháp còn nhiều hạn chế.
          3. Những tồn tại năm học trước:
- Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu: “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”: BCHCĐ còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo cũng như việc giám sát thường xuyên trong các hoạt động, một số đoàn viên công đoàn còn chưa có ý thức trong công việc cũng như việc hoạt động các phong trào như: còn ỷ lại vào người khác, không năng động trong công việc, chưa thực sự nhiệt tình.
- Chăm lo đời sống, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV - CNV, tạo động lực, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục phục vụ công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước: BCH công đoàn chưa thực sự làm tốt cho việc chăm lo, quan tâm, động viên CBGV - CNV. Việc tổ chức họp công đoàn, nữ công chưa thường xuyên nên hiệu quả đạt chưa cao. Ban thanh tra nhân dân, ủy ban kiểm tra công đoàn cũng chưa hoạt động thường xuyên nên hiệu quả công việc đạt cũng chưa cao.
- Vận động tổ chức đoàn viên lao động tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của toàn ngành: một số đoàn viên chưa thực sự tham gia nhiệt tình vào các phong trào thi đua do công đoàn trường và ngành phát động như:  phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, việc tham gia vào các cuộc vận động mang tính chất xã hội còn chậm.
- Đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của công đoàn để xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia và xây dựng phát triển đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh: Một số đoàn viên công đoàn chưa có ý thức trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh như: Chưa mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, hoặc không bảo vệ được chính kiến của mình, một số đoàn viên công đoàn thấy việc làm của các đoàn viên khác là chưa đúng nhưng chưa mạnh dạn phê bình.
II. Kết quả thi đua năm học trước:
 
Kết quả thi đua năm học 2017-2018
Xếp loại CĐCS LĐLĐ tỉnh LĐLĐ huyện CĐCS
Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân
  01 CĐCSVM 0 04 24
 
 
III. Chỉ tiêu đăng kí năm học 2018 – 2019
 
Chỉ tiêu đăng ký thi đua năm học 2018-2019
Xếp loại CĐCS LĐLĐ tỉnh LĐLĐ huyện CĐCS
Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân Tập thể Cá nhân
  01 CĐCSVM 02 05 30
 
 
IV. Kế hoạch cụ thể năm học:
Chương trình 1: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,  chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lí, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
a. Yêu cầu, nội dung:
          Công đoàn trường phấn đấu thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV - CNV.
          Xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT công đoàn để thường xuyên kiểm tra, giám sát mọi  chế độ và hoạt động của công đoàn trường.
           BCH công đoàn trường thường xuyên quan tâm đến đời sống tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Công đoàn tham mưu với chính quyền phân công, bố trí công tác hợp lý phù hợp với năng lực và điều kiện của đoàn viên tạo điều kiện cho đoàn viên yên tâm công tác.
           Giám sát chặt chẽ các chế độ tiền lương tiền thưởng đảm bảo chế độ cho đoàn viên . Vận động các đoàn viên tích cực tham gia xây dựng và ủng hộ các loại quỹ, làm tốt công tác từ thiện.
           Vận động các đoàn viên thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình , nuôi con khỏe dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc. Chồng con không mắc các tệ nạn xã hội.
           Thực hiện tốt công tác thăm hỏi động viên đoàn viên và thân nhân các gia đình đoàn viên ốm đau hoạn nạn.
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% ĐVCĐ có cuộc sống ổn định, gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
- 100% ĐVCĐ được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp chính đáng của người lao động.
- 100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động từ thiện.
          - 100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
          - 100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội và cam kết không mắc các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt luật an toàn giao thông.
c. Các biện pháp chính:
          - Ban chấp hành công đoàn luôn đi sâu đi sát , gần gũi với đoàn viên , nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của mỗi đoàn viên. Vận động các đoàn viên thực hiện tốt công tác lao động gây quỹ.
          - Thường xuyên động viên, quan tâm giúp đỡ, kịp thời thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, hoạn nạn.
          - Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của đoàn viên.
          - Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật.
          - Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của ngành.
Chương trình 2: Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG, NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
          a. Yêu cầu nội dung
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi đoàn viên.
          - Tuyên truyền giáo dục, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, và công đoàn các cấp.
          -  Công đoàn trường phấn đấu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của công đoàn. Tranh thủ sự lãnh đạo của chi bộ đảng nhà trường cũng như công đoàn cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường trong việc vận động đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức, chương trình ,mục tiêu hành động của nhà trường cũng như của ngành. Công đoàn phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên tích cực tham gia học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Phấn đấu rèn luyện tu dưỡng đạo đức tác phong nhà giáo.
          - Vận động các đoàn viên tích cực tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vu qua các đợt bồi dưỡng hè, bồi dưỡng trong năm học. Mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và việc thực hiện công tác soạn giảng.
          b. Chỉ tiêu phấn đấu:
- Phấn đấu 100% ĐVCĐ trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
          - 100% đoàn viên công đoàn phát huy tính tự giác trong mọi hoạt động, có ý thức vươn lên, đoàn kết thống nhất cao trong công đoàn.
          - 100% ĐVCĐ nghiêm túc thực hiện tốt quy chế chuyên môn và nội quy nhà trường đề ra. tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          - 100% ĐVCĐ  phấn đấu tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho bản thân.        
          c. Các biện pháp chính:
Tham mưu với chính quyền tạo điều kiện về thời gian tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, Triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị nghị quyết chuyên môn, tiến độ chương trình tới toàn thể cán bộ đoàn viên.
          Đề ra nội quy quy chế chuyên môn, nội quy công đoàn để tất cả các đoàn viên cùng nghiêm túc thực hiện theo đúng nội quy đã đề ra.
          Động viên các đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua 2 tốt, phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.
Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo:
          a. Yêu cầu nội dung:
          - Quán triệt các chủ chương của Đảng, nhà nước của Tổng Liên đoàn về công tác thi đua khen thưởng  đối với CBĐV - CNV.Phát động sâu rộng tới toàn thể công đoàn viên đăng ký thi đua và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua theo đăng ký.
          - Công đoàn trường tiếp tục triển khai và động viên toàn thể các đoàn viên  hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua như: :" Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" "Cuộc vận động hai không với 4 nội dung"  "Cuộc vận dộng mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo " "Cuộc vận động Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" . Phong trào thi đua " Hai tốt", Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực", Phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà"
          - Thành lập câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao tham gia tập luyện thường xuyên có chất lượng, tham gia các phong trào văn nghệ , thể thao do các cấp phát động.
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% đoàn viên trong công đoàn hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động và các phong trào thi đua do các cấp phát động
          - Vận động các đoàn viên đăng ký thi đua và phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký .
- Đoàn viên đạt chuyên môn: Giỏi: 18 đ/c tỉ lệ 69,2%; Khá: 08  đ/c tỉ lệ 30,8%.
  - Các danh hiệu thi đua phấn đấu: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04 đ/c đạt 12,1%; Lao động tiên tiến: 33 đ/c đạt 97%.
c. Các biện pháp chính:
- Công đoàn phối hợp với chính quyền vận động các đoàn viên tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua .
          - Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy chế tập chung dân chủ trong nhà trường.
          - Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn và nội quy công đoàn
          - Sơ tổng kết các phong trào thi đua qua các đợt phát động đánh giá kết quả thực hiện. Khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Chương trình 4: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐCS;  xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
a. Yêu cầu nội dung:
          - Ổn định tổ chức BCH công đoàn mở rộng để chỉ đạo tốt mọi hoạt động công đoàn từ tổ công đoàn đến hoạt động của công đoàn trường.
          - Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động xuyên suốt năm học. đưa ra các chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện có hiệu quả. Bàn và thống nhất các chỉ tiêu về chuyên môn, về xây dựng gia đình văn hóa, về công tác lao động gây quỹ hoạt động công đoàn.
          - Phối kết hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CBCC. Ký cam kết với chính quyền về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm học.
          - Giúp đỡ các đoàn viên ưu tú tham gia học tập bồi dưỡng chính trị, giới thiệu sang chi bộ xem xét giúp đỡ và làm các thủ tục đề nghị kết nạp đảng.
b. Chỉ tiêu phấn đấu:
          - Phấn đấu trong năm học BCH công đoàn có định hướng đổi mới công tác chỉ đạo đưa phong trào hoạt động công đoàn trường ngày một đi lên.
          - Phấn đấu  đạt các danh hiệu thi đua về công đoàn:
          + Về cá nhân: LĐLĐ huyện tặng giấy khen 02 đ/c; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 01 đ/c.
          - Phấn đấu các danh hiệu thi đua về nữ công:
          - Phấn đấu 100% đạt danh hiệu gia đình văn hóa mới
          - Trong năm học phấn đấu đề nghị kết nạp 01 Đảng viên mới
          - 100% Cán bộ đoàn viên phấn đấu không vi phạm tệ nạn xã hội.
c. Các biện pháp chính:
          - Công đoàn xây dựng  kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm học. Tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt.
          - Phối kết hợp với chính quyền tỏ chức tốt mọi hoạt động của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
          - Vận động giúp đỡ đoàn viên ưu tú nhận thức đầy đủ việc tham gia tổ chức Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào của nhà trường ngày một đi lên.
Phình Sáng, ngày    tháng  09  năm 2018
  TM. BAN CHẤP HÀNH
                               
 
 
Ý kiến của chi bộ Đảng
 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018
I. Đánh giá công tác tháng 8/2018
- CBGV- NV trả phép đúng thời gian quy định.
- Giáo viên tham gia kỳ KTKT hè 2018 đầy đủ, nghiêm túc.
- CBGV - NV bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu, nhiệm vụ năm học; học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước.
- Củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phân công tổ chức đầu năm.
- Thực hiện đúng thời gian năm học 2018 - 2019 theo công văn chỉ đạo của UBND Tỉnh.
- Ổn định nề nếp dạy và học.
- Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới của cụm trường, khánh thành khu nhà nội trú, đón bằng công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 9/2018
1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:
          - Động viên CBGV-NV chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.
          - Nâng cao ý thức trong việc hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
           - Tăng cường khối đoàn kết nội bộ.
2. Thực hiện phong trào thi đua:    
- Cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, trở thành nhiệm vụ và hoạt động thường xuyên của mỗi cá nhân.
- Động viên tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua chính quyền
- Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
- Hưởng ứng thi đua đợt 1 năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới CĐV.
3. Thực hiện các cuộc vận động lớn:
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - Tình thương - trách nhiệm”
- Vận động CBGV-NV hưởng ứng chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2018 của Liên đoàn lao động huyện Tuần Giáo phát động.
4. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:
          - Động viên CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Xây dựng kế hoạch tập luyện thể thao: bóng chuyền, cầu lông.
          - Tổ chức trung thu cho con CBGV-NV trong nhà trường, học sinh nội trú.
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau, hoạn nạn.
5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
          - Họp BCH, tổ trưởng các tổ CĐ, UBKT công đoàn, Ban thanh tra nhân dân thống nhất chương trình hoạt động năm học 2018-2019.
           - Thống nhất quy chế làm việc, phối hợp giữa chính quyền, công đoàn và các tổ chức đoàn thể.
           - Giao lưu, mở rộng mối quan hệ với Công đoàn các trường bạn để trao đổi, học tập kinh nghiệm.
III. Biện pháp chính thực hiện:
- Tuyên truyền động viên CBGV-NV có ý thức chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể thống nhất nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị để phổ biến và thực hiện.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động phong trào.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Phân công nhiệm vụ cụ thể trong BCH.
- Tuyên dương, phê bình góp ý thẳng thắn, nghiêm túc và công khai.
                                                                           
Ngày 04 tháng 9 năm 2018
TM. CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2018
I. Đánh giá công tác tháng 9/2018
           - 100% CBGV-NV chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.
          - CBGV-NV có ý thức trong việc hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
          - Tăng cường khối đoàn kết nội bộ.
          - 100% CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Kết hợp với chính quyền tổ chức tốt Lễ khai giảng.
          - Đã tổ chức cho cá nhân, đoàn thể đăng ký các danh hiệu thi đua chính quyền năm học 2018-2019.
          - Phối hợp tổ chức tốt trung thu cho học sinh nội trú
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau, hiếu, hỉ.
          - Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đã thống nhất quy chế làm việc, phối hợp giữa chính quyền, công đoàn và các tổ chức đoàn thể.
* Một số tồn tại:
- Một số CĐV thực hiện chưa nghiêm túc ngày, giờ công, chưa thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 10/2018
1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:
- Giáo dục chính trị tư tưởng cho CĐV với nhiều hình thức phong phú.
- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ, phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong công tác giáo dục tại nhà trường.
2. Thực hiện phong trào thi đua:
          - Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường động viên, khuyến khích CĐV hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Hai tốt” với những việc làm thiết thực như: tham gia hội giảng vòng tổ, vòng trường đạt kết quả cao, phấn đấu nhiều tiết học tốt; tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy...
          - Tổ chức triển khai tới toàn thể CĐV về việc đăng ký thi đua Công đoàn năm học 2018-2019.
          - Phối hợp với chính quyền tự bình xét, thẩm định cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động, giai đoạn 2016-2020.
3. Thực hiện các cuộc vận động lớn:
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - Tình thương - trách nhiệm”
          - Đăng ký mua cuốn “Sổ tay công tác nữ công năm 2019”
          - Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn CĐN hưởng ứng thực hiện Chương trình “Phúc lợi đoàn viên và người lao động tặng nhà ở “Mái ấm công đoàn” năm 2018.
4. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:
           - Động viên CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Phối kết hợp cùng chính quyền tổ chức tốt HNCC-VC năm học 2018-2019.
          - Tổ chức họp bầu Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ (2018-2020)
- Lập báo cáo dự toán tài chính Công đoàn năm 2019.
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau, hoạn nạn.
          - Giám sát việc chi trả lương và các khoản phụ cấp đối với đoàn viên lao động.
          - Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời từ 1/10 đến 8/10.
          - Tăng cường hoạt động của ban TTND.
          - Tổ chức các hoạt động VN-TDTT phù hợp với điều kiện thời gian và tình hình thực tế.
- Vận động CNVCLD chủ động tìm hiểu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tìm hiểu các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Bộ luật lao động năm 2012, Luật công đoàn năm 2012, Luật BHXH, BHYT…
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (201/10/1930-20/10/2018).
5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
          - Phát huy vai trò của BCH, tổ trưởng CĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
          - Động viên, khuyến khích CBGV-NV tham gia các hoạt động phong trào , các hoạt động xã hội, từ thiện.
III. Biện pháp chính thực hiện:
- Tuyên truyền động viên CBGV-NV có ý thức chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn theo dõi việc thực hiện ngày giờ công, việc thực hiện nội quy, quy chế.
- Động viên GV tham gia tốt thi giảng trường, các cuộc thi do ngành và các cấp phát động.
                   - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể trong BCH.
- Tuyên dương, phê bình góp ý thẳng thắn, nghiêm túc và công khai.
                                                                            Ngày 1 tháng 10 năm 2018
 
TM. CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2018
I. Đánh giá công tác tháng 10/2018
           - 100% CBGV-NV chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.
          - CBGV-NV có ý thức trong việc hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
          - Giữ vững khối đoàn kết nội bộ.
          - Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời: từ 1/10 đến 6/10.
          - CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Tổ chức tặng quà cho CBGV-CNV nữ trong nhà trường nhân 20/10.
          - Hưởng ứng tốt hội giảng cấp tổ, cấp trường.
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau.
          - Đã tiến hành thành Hội nghị CB-CC-VC năm học 2018-2019
          - Đã thống nhất quy chế làm việc, phối hợp giữa chính quyền, công đoàn và các tổ chức đoàn thể.
          - Thực hiện xét nâng lương đợt 2, nâng lương sớm năm 2017 cho CBGV-NV.
          * Một số tồn tại:
          - 1 số đ/c chưa nhiệt tình tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.
          - Một số CĐV chưa nghiêm túc trong việc chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn.
II. Kế hoạch hoạt động tháng 11/2018
1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:
- Giáo dục chính trị tư tưởng cho CĐV với nhiều hình thức.
          - Phối hợp với nhà trường triển khai văn bản chỉ đạo của ngành.
- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ, phê bình về tự phê bình, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong công tác giáo dục tại nhà trường.
- Động viên các công đoàn viên tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí chuẩn bị cho công tác thẩm định lại trường chuẩn quốc gia.
- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Công văn số 36/PGDĐT-CĐGD ngày 9/10/2015 V/v Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về lối sống, đạo đức đối với cán bộ, nhà giáo ngành GD&ĐT.
2. Thực hiện phong trào thi đua:
          - Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường động viên, khuyến khích CĐV hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Hai tốt” với những việc làm thiết thực như: tham gia hội giảng vòng tổ, vòng trường đạt kết quả cao, phấn đấu nhiều tiết học tốt; tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
         - Động viên CB-GV-NV thực tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện tốt công tác chuyên môn, tích cực tham gia hội giảng, sử dụng ĐDDH, kiểm tra đánh giá học sinh, tích cực trong công tác bồi dưỡng HSG, dự giờ và công tác chủ nhiệm…..  
          - Hưởng ứng và tham gia nhiệt tình tổ chức chung các hoạt động trong cụm trường chào mừng kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)   
         - Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2: Các tổ CĐ bình xét thi đua đợt 1 vào thứ 2 (12/11)
3. Thực hiện các cuộc vận động lớn:
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – Tình thương – trách nhiệm”
4. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:
           - Động viên CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV, kịp thời động viên giải đáp, tháo gỡ khó khăn.
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau, hoạn nạn.
          - Giám sát việc chi trả lương và các khoản phụ cấp đối với đoàn viên lao động.
          - Tăng cường hoạt động của ban TTND.
          - Tổ chức các hoạt động VN-TDTT phù hợp với điều kiện thời gian và tình hình thực tế.
5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
          - Phát huy vai trò của BCH, tổ trưởng CĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
          - Động viên, khuyến khích CBGV-NV tham gia các hoạt động phong trào , các hoạt động xã hội, từ thiện.
III. Biện pháp chính thực hiện:
- Tuyên truyền động viên CBGV-NV có ý thức chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn theo dõi việc thực hiện ngày giờ công, việc thực hiện nội quy, quy chế.
- Động viên GV tham gia tốt thi giảng trường.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể trong BCH.
- Tuyên dương, phê bình góp ý thẳng thắn, nghiêm túc và công khai.                                                              
Ngày  tháng 11 năm 2018
TM CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Quang Điệp  
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2018
 
          I. Đánh giá công tác tháng 11/2018
           - 100% CBGV-NV chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn.
          - CBGV-NV có ý thức trong việc hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
          - Tăng cường khối đoàn kết nội bộ.
          - 100% CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Kết hợp với chính quyền tổ chức tốt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 theo cụm trường.
          - Tổng kết thi giảng cấp trường: Tổng số 28 tiết dạy, trong đó;
          + Giỏi: 17 tiết          
          + Khá: 10 tiết          
          + TB: 01
          - Thực hiện sơ kết, bình xét thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2:
          + CSTĐCS: 10
          + LĐTT: 23
          + HTNV: 01
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau.
         * Một số tồn tại:
          - Tập luyện TDTT của một số đ/c đoàn viên chưa thường xuyên.
          II. Kế hoạch hoạt động tháng 12/2018
          1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:
- Giáo dục chính trị tư tưởng cho CĐV với nhiều hình thức phong phú.
- Làm cho đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ, phê bình vè tự phê bình, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong công tác giáo dục tại nhà trường.
          2. Thực hiện phong trào thi đua:
          - Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường động viên, khuyến khích CĐV hưởng ứng tốt phong trào thi đua “Hai tốt”.
          - Tiếp tục hưởng ứng thi đua đợt 2
          - Sơ kết phong trào thi đua công đoàn đợt I (6 tháng đầu năm 2018) và phát động phong trào thi đua đợt II năm 2018
          3. Thực hiện các cuộc vận động lớn:
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Dân chủ – kỷ  cương – Tình thương – trách nhiệm”
          4. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động:
           - Động viên CBGV-NV đảm bảo ngày giờ công, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nội quy, quy định của cơ quan,  đơn vị.
          - Thăm hỏi, động viên kịp thời CĐV khi ốm đau, hoạn nạn.
          - Giám sát việc chi trả lương và các khoản phụ cấp đối với đoàn viên lao động.
          - Tăng cường hoạt động của ban TTND.
          - Tổ chức các hoạt động VN-TDTT phù hợp với điều kiện thời gian và tình hình thực tế.
          - Chi trả chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho BCH, UV BCH, tổ trưởng tổ CĐ
          - Báo cáo quyết toán tài chính CĐCS năm 2018.
          5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
          - Phát huy vai trò của BCH, tổ trưởng CĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
          - Động viên, khuyến khích CBGV – NV tham gia các hoạt động phong trào , các hoạt động xã hội, từ thiện.
          III. Biện pháp chính thực hiện:
          - Tuyên truyền động viên CBGV-NV có ý thức chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          - Phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn theo dõi việc thực hiện ngày giờ công, việc thực hiện nội quy, quy chế.
     - Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công cụ thể trong BCH.
     - Tuyên dương, phê bình góp ý thẳng thắn, nghiêm túc và công khai.
                                                                            Ngày  tháng 12 năm 2018       
TM CHI BỘ TM. BCH CÔNG ĐOÀN
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 63

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2809

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206610

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com