Bây giờ là: 18:15 ICT Thứ bảy, 15/08/2020

Giải trí

Video "Cậu bé đấu rồng" một siêu phẩm của người cha “Kill Bill”

“Cậu bé đấu rồng” hiện đang tiến triển trên đà thành công, và đã đạt hơn 4 triệu lượt xem kể từ thứ Sáu.Patrick Boivin xứng đáng với danh hiệu người Cha của năm nếu không phải là giải Oscar với việc tạo...

Liên kết - Quảng cáo

 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG NĂM 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TUẦN GIÁO
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hành phúc
 
Số:03/KH-THCS
 
Phình Sáng, ngày 12 tháng 9 năm 2018
 
 
BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH SÁNG
NĂM 2018-2019
I. Phân tích môi trường:
1. Đặc điểm tình hình:
1.1. Thuận lợi
          - Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Huyện Tuần giáo, của các cơ quan ban ngành trong xã, trong huyện giúp thầy và trò của nhà trường thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra.
- Nhân dân xã Phình Sáng và phụ huynh học sinh đã có nhận thức đúng đắn về giáo dục và có nhu cầu học tập. Khu vực trường phụ trách có 2 dân tộc sinh sống trên địa bàn như dân tộc : Mông, Phù lá nhưng chủ yếu dân tộc Mông chiếm 99%. Các dân tộc trong xã đều có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
- Học sinh ngoan, chăm chỉ chịu khó trong lao động, thể thao và văn nghệ           - Quy mô trường lớp lớn với 13 lớp và 437 học sinh, là xã địa bàn vùng cao nhưng nhận thức về công tác giáo dục của nhân dân có nhiều tiến bộ.
- Cán bộ quản lí trẻ, năng nổ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, đoàn kết, yên tâm công tác, tâm huyết với nghề.
- Mô hình trường PTDTBT THCS đã được duy trì và ổn định qua các năm.
- Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
1.2. Khó khăn
          - Địa bàn xã rộng, một số bản trong khu vực trường quản lí quá xa trung tâm như : Phảng Củ, Háng Chua, Khua Trá, số hộ nghèo, cận nghèo trong xã chiếm trên 80%. Đa số các em đi học về còn phải lao động cùng gia đình, đặc biệt học sinh THCS là lực lượng lao động chính trong gia đình.
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại dẫn đến học sinh bỏ học, đi học, đi học  không chuyên cần .
- Công tác xã hội hóa Giáo dục còn gặp không ít khó khăn do điều kiện kinh tế của nhân dân còn nghèo.
- Đa số giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác, phương pháp còn nhièu hạn chế. Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề. Đường xá đi lại khó khăn nên 1 số giáo viên chưa yên tâm công tác.
- Tệ nạn xã hội trong xã diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường giáo dục.
- Chất lượng giáo dục còn thấp do phương pháp giảng dạy của một số giáo viên cứng nhắc, không linh hoạt, một số học sinh chưa có ý thức trong học tập.
2. Môi trường bên trong:
2.1. Cơ hội:
 - Đảng chính quyền nhân dân, các đoàn thể chính trị địa phương đã quan tâm đên sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT Huyện tuần giáo và các cấp lãnh đạo.
- Đảng ủy, HĐND, Ủy ban xã đưa ra các nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo của xã.
- Nhân dân nhận thức về giáo dục có nhiều chuyển biến.
- Cán bộ quản lí trẻ, năng nổ trong công tác, dám nghĩ, dám làm.
- Chất lượng đội ngũ và học sinh đã được nâng lên. Cơ sở vật chất được hoàn thiện, đồng bộ.
2.2 Thách thức:
          - Đường giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Học sinh ở xa trường nên vào những ngày đầu và cuối tuần tỉ lệ chuyên cần không cao.
          - Xã vùng cao, kinh tế còn chậm phát triển,  nhân dân trong xã còn nghèo.
  - Chất lượng đội ngũ không đồng đều. Kinh tế chậm phát triển, nhân dân trong xã còn nghèo.
          3. Chất lượng:
3.1. Chất lượng giáo viên:
Năm học T/Số GV ĐH Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ Ghi chú
Khá Giỏi cấp trường Giỏi cấp huyện Giỏi cấp tỉnh  
2014-2015 22 17 12 6 2    
2015-2016 23 18 13 8 2    
2016-2017 23 18 11 10 2    
2017-2018 26 19 12 6 10    
3.2. Đội ngũ nhân viên
Năm học Tài vụ Văn phòng Y tế Thiết bị Thư viện Kế toán Bảo vệ
2014-2015     1 1 1 1 1
2015-2016     1 1 1 1 1
2016-2017     1 1 1 1 1
2017-2018     1 1 1 1 1
3.3. Chất lượng học sinh
Năm học Số HS Số lớp Xếp loại học lực(%) Xếp loại hạnh kiểm(%) HS Giỏi
Giỏi Khá TB Y Tốt Khá TB Y Huyện Tỉnh
2014-2015 311 10 3,5 24,5 72   69,4 29,2 1,4   2  
2015-2016 349 11 6,3 34,6 59,1   70,4 24,3 5,3   2  
2016-2017 367 11 8,7 39,5 51,8   80,1 17,1 2,8   3  
2017-2018 405 12 8,2 43,7 48,1   77,5 18,2 4,3   6 1
          4. Về cơ sở vật chất
          + Phòng học văn hóa:12.
+ Phòng học bộ môn: 04, phòng hội đồng; 01, phòng thiết bị- TV: 01
          + Phòng BGH:  03
          + Phòng hành chính- Văn phòng:  02
+ Phòng Y tế: 01
+ Phòng Đoàn đội + Truyền thống: 01
          + Kho: 01
                   + Phòng công vụ: 06
                   + Phòng nội trú: 20
+ Nhà bếp+ nhà ăn: 02
+ Nhà để xe: 03
           Cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học.
II. Tổ chức theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 - 2012: Phấn nâng cao chất lượng giáo dục: Chất lượng HS; Chất lượng đội ngũ.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2012 - 2015: Nâng cao chất lượng tay nghề đội ngũ, chất lượng giáo dục. phấn đấu có từ 3-5 em học sinh giỏi huyện và có từ 01-02 em học sinh giỏi tỉnh, Hoàn thiện tự đánh giá nhà trường đạt mức độ 1.
- Giai đoạn 3: Từ năm 2015-2017 phấn đấu nâng cao bám sát các tiêu chí của Tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia, hoàn thiện bổ sung sân chơi bãi tập, tường rào. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm 2017-2018.
- Giai đoạn 4: Từ năm 2017-2025: Nâng cao chất lượng đội ngũ, học sinh, hoàn thiện hồ sơ, bổ sung CSVC: nhà bảo vệ, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng truyền thống, phấn đấu đạt chuẩn trường chuẩn Quốc gia vào năm 2017-2018, duy trì chuẩn đạt chuẩn quốc gia, thẩm định lại năm học 2022-2023.
III. Mục tiêu, giải pháp:
1. Các mục tiêu cụ thể:
          - Chi bộ: Đạt chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh đề nghị Đảng bộ Huyện khen.. Kết nạp Đảng viên mới trong năm 2018-2019: 01 đ/c.
          - Chính quyền: Nhà trường: Đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể tiên tiến xuất sắc và tặng Bằng khen.
          - Công đoàn: Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
          - Đoàn TN CSHCM: Đạt chi Đoàn vững mạnh xuất sắc đề nghị huyện Đoàn tặng giấy khen.
          - Liên Đội thiếu niên TPHCM: Liên Đội xuất sắc đề nghị Hội đồng đội huyện tặng giấy khen.
- Chất lượng giảng dạy: Giỏi: 18 đ/c = 69,2%; Khá: 8 đ/c = 30,8 %.
- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: 26/26=100% đ/c.
- Chỉ tiêu thi đua của cá nhân: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 04/34 đ/c = 11,7%; Lao động tiên tiến: 33/34 đ/c = 97%.
- HSG các cấp: 06 hs giỏi cấp huyện trở lên.
- Tuyển sinh lớp 6 đạt: 98% trở lên.
- Tỉ lệ huy động  trong độ 11-14 tuổi đạt trên 98 %. Tiếp tục huy động số học sinh ngoài nhà trường trong độ tuổi ra lớp.
1.2. Chất lượng học sinh:
- Về hạnh kiểm :
 
 
Lớp
 
Tổng số học sinh
 
Tốt
 
 
Khá
 
TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
6 108 70 64,8 36 33,3 2 1,9    
7 138 84 60,8 51 37,1 3 2,1    
8 97 60 61,8 36 37,2 1 1,0    
9 94 58 61,7 35 37,3 1 1,0    
Tổng 437 272 62,2 158 36,2 7 1,6    
- Về học lực :
Lớp Tổng số HS Giỏi Khá TB Yếu Kém
TS % TS % TB % TS % TS %
6 108 10 9,2 39 36,1 57 52,9 2 1,9    
7 138 15 10,8 52 37,6 69 50 2 1,6    
8 97 9 9,2 35 36,0 52 53,6 1 1,2    
9 94 8 8,5 33 35,1 53 56,4        
Tổng 437 42 9,6 159 36,3 231 53 5 1,1    
- Chỉ tiêu 2 mặt giáo dục: Phấn đấu đạt trên 45% học sinh có học lực khá, giỏi. Trong đó, 9,6 % hs học lực giỏi, 36,3% hs học lực khá. Trên 98% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt, không có học sinh hạnh kiểm yếu, học lực kém.
1.3. Phát triển mạng lưới trường lớp:
Khối Kế hoạch giao Thực hiện Duy trì Chuyển lớp - TNTHCS
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Đạt % Số lớp Số HS Đạt % Số HS Đạt %
6 3 114 3 108 94,7 3 105 97,2 105 100
7 4 140 4 138   98,5 4 135 97,8 135 100
8 3 97 3 97 100 3 96 98,9 96 100
9 3 94 3 94 100 3 92 97,8 92 100
Tổng 13 445 13 445 98,2 13 428 97,9 428 100
- Chỉ tiêu lên lớp và tốt nghiệp THCS đạt: 100%. Duy trì sĩ số đạt: 97 % trở lên.
1.4. Xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ:
Hồ sơ Chất lượng giảng dạy CBQL
Tốt % Khá % Giỏi % Khá % Giỏi %
20 76,9 6 23,0 18 69,2 8 30,8 3 100
- CBGV đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm: 4/34 đ/c đạt: 11,7%. Thực hiện chuyên đề cấp tổ: Mỗi tổ trong năm thực hiện 03 chuyên đề; cấp trường ít nhất 02 chuyên đề, 100% GV dự giờ, học hỏi chuyên môn đồng nghiệp đúng quy định.
- 100% GV ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, 26/26 CB-GV có chứng chỉ tin học từ A trở lên.
2. Giải pháp:
- Tham mưu với UBND xã xin đầu tư của cấp trên xây dựng các tuyến được giao thông đi lại giữa các bản, khắc phụ sửa chữa các tuyến đường đã có, đặc biệt về mùa mưa.
- Xin đầu tư thêm nhà nội trú học sinh để đảm bảo số học sinh ở nội trú, tăng tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần.
- Tuyên truyền, kết hợp với chính quyền địa phương trong việc huy động học sinh ra lớp, hạn chế tối đa việc bỏ học.
- Thương xuyên tuyên truyền, mở các lớp tại TTHTCĐ về các lớp về công tác xã hội hóa để phụ huynh học sinh năm được ý nghĩa của việc học tập, vận động công sức, vật chất để tu sửa cơ sở vật chất…
- Ổn định tư tưởng đội ngũ, yên tâm công tác, nâng cao chất lượng tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng học sinh.
- Tổ chức các chuyên đề, thao giảng, hội giảng, thi giáo viên đạy giỏi các cấp giúp đội ngũ nâng cao chất lượng toàn diện.
- Phòng ngừa các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.
IV. Kiến nghị
1.  Đối với Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tuần Giáo
Phê duyệt bổ sung kế hoạch chiến lược và chỉ đạo thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.
Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.
Đầu tư xây dựng CSVC đáp ứng việc duy trì trường đạt chuẩn Quốc Gia.
2. Đối với chính quyền địa phương
Thực hiện công tác xã hội hóa trong hoạt động, nguồn nhân lực cho nhà trường để thực hiện kế hoạch chiến lược.
Trên đây là bổ sung kế hoạch bổ sung của năm học 2018 – 2019 vào kế hoạch chiến lược phát triển trường PTDTBT THCS Phình Sáng giai đoạn 2015 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025.
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HIỆU TRƯỞNG
 
    

 

Tin chủ đề GD & ĐT

Giáo dục âm nhạc học đường: Nghệ thuật dân tộc cuốn hút trẻ thơ

Các em học sinh trong CLB Dân ca Trường Tiểu học Minh Đạo quận 5 biểu diễn liên khúc dân ca ba miền.Vào những ngày đầu năm mới, các nghệ sĩ của CLB Tiếng hát Quê hương (trực thuộc Cung văn hóa Lao...
Gian trưng bày TBDH tự làm của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Mường Lay năm 2012Hội thi và triển lãm thiết bị dạy học tự...Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao quà tại tỉnh Điện Biên, tháng 1-2013Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương...

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Sinh viên

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 75

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2821

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 206622

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com